Αντίθετη με την κοπή σχεδόν 100 δέντρων για την κατασκευή του έργου της ανατολικής εξόδου του παραλιακού τμήματος του οικισμού των Λιμεναρίων, δηλώνει η δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου.

 

Όπως αναφέρει η παράταξη σε σχετική της ανακοίνωση:

 

«Η Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου είναι αντίθετη και καταψηφίζει την κοπή ενενήντα οκτώ (98) δέντρων (αραίωση κατά πολύ μεγαλύτερη από την αρχική σήμανση), προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της Ανατολικής εξόδου Λιμεναρίων.

 

Ωστόσο η αρχική συμφωνία της παράταξης μας, όσον αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν διαφοροποιείται.

 

Αυτό γιατί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συζήτηση που ακολούθησε, μετά από δική μας παρέμβαση, διαπιστώσαμε ότι δεν προτίθεστε στο ελάχιστο να διερευνήσετε και να εξαντλήσετε τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την κοπή των πεύκων ή να εντάξετε στην πεζοδρόμηση του έργου, όσα περισσότερα πεύκα είναι εφικτό, με σκοπό να διατηρηθεί η ήδη υπάρχουσα όαση πρασίνου στην περιοχή.

 

Αντί αυτού, έρχεστε εσείς τώρα με μια τεχνική έκθεση που προβλέπει, αν τελικά εφαρμοστεί, την κατασκευή φυτικού πλαισίου με αυτόχθονα δασικά είδη, για την οριοθέτηση των πεζόδρομων, αλλά και τη φύτευση δέντρων από αριές, πλατάνια, φλαμουριές, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών μέτρων από τις κατασκευές του έργου, για αποκατάσταση των δέντρων που κόβονται. 

 

Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ισοσκελίζει την περιβαλλοντική αποτύπωση του έργου και είναι αμφίβολο το πόσο ταιριάζει με το περιβάλλον σε εποχές λειψυδρίας.

 

(δελτίο Τύπου Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου)»

 

Τι περιλαμβάνει το έργο

 

Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Θάσου και της αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του έργου: “Ανατολική Έξοδος Λιμεναρίων” υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2023. Το έργο είναι συνολικής δαπάνης 461.025,99€ με ΦΠΑ.

 

Η διάρκεια υλοποίησής του ορίζεται σε 9 μήνες και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, προσέγγιση CLLD LEADER¨, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Γ.Τ.Α.Α).

 

Το έργο αφορά στην ολική αναβάθμιση της ανατολικής εξόδου του παραλιακού τμήματος του οικισμού των Λιμεναρίων, μέσω της ανακατασκευής της οδού εξόδου, της εγκατάστασης υποδομών για την κυκλοφορία των πεζών (πεζοδρόμιο) και ηλεκτροφωτισμού.

 

Ειδικότερα περιλαμβάνει, χωματουργικές εργασίες εκσκαφής, την κατασκευή τεχνικών έργων παροχέτευσης όμβριων υδάτων, την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,5 μέτρων, την ασφαλτόστρωση της οδού και την εγκατάσταση σήμανσης και φωτιστικών σωμάτων ύψους 4 μέτρων.