Στο πλαίσιο εκπόνησης σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΓΕΛ Ελευθερούπολης συνεργώντας με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Φιλίππων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, η πρώτη ενημερωτική συνάντηση στο χώρο του σχολείου με το Στέλεχος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. κα Θεοδοσάκη Ζωή.

 

Συγκεκριμένα η  ενημέρωση αφορούσε πρώτα τους μαθητές της Α΄ Λυκείου και το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Zero Wasteμηδενικό αποτύπωμα», με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ορθής διαχείρισης απορριμμάτων, όπως και την παρότρυνσή τους να αναλάβουν ενεργό δράση με την αλλαγή καθημερινών τους συνηθειών τους,  αλληλοεπιδρώντας οι ίδιοι με το περιβάλλον και διαχέοντας νέες, αειφορικές στάσεις, με αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σχετικών δράσεων, γεγονός που ελπίζουμε να συνεισφέρει στην χειραφέτηση νέων ανθρώπων και στην ενίσχυση της ταυτότητας του αυριανού ενεργού πολίτη.

 

Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με μαθητές της Β΄ τάξης για την διοργάνωση μιας νέας εκπαιδευτικής αειφόρου δράσης - περιβαλλοντικής και πολιτισμικής διάστασης, και με θέμα «τα Μνημεία μου… σε ένα αυτοσχέδιο Ένδυμα»… σε μια επίδειξη «haute couture» στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων.

 

Μιας δράσης που διαπραγματεύεται την παρακίνηση της συναισθηματικής, αισθητηριακής και διανοητικής προσέγγισης των παιδιών στις μνημειακές και μουσειακές θεματικές, προτρέποντας μέσω της δημιουργίας συσχετισμών ανάμεσα στα μνημεία και τη ζωή των μαθητών, την διατύπωση προσωπικών ερμηνειών και την προαγωγή της έμπνευσης και της δημιουργίας.

 

Μουσειακοί-μνημειακοί χώροι, ως δυναμικοί φορείς μηνυμάτων και συμβόλων, σε συνδυασμό με φεστιβάλ, εικαστικές εκθέσεις, και mega events, εξελίσσονται σε πηγή δημιουργίας και αναδεικνύουν καθοριστικούς παράγοντες για αμοιβαία ένταξη,  κοινωνική συνοχή και αρμονική συνύπαρξη.

 

Στην εκπαιδευτική μας κοινότητα συνεχίζουμε σταθερά την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με κριτήρια καινοτομίας, περιβαλλοντικής προσέγγισης και αειφόρου ανάπτυξης, στοχεύοντας πάντα στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσης των μαθητών στα φλέγοντα σύγχρονα θέματα οικολογικής κρίσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

(δελτίο Τύπου)