Λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή του αναγνώστη μας Γιάννη Χουλίδη:

 

Το  δημοτικό  στάδιο  ‘’ΑΝΘΗ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ’’   και  το  παρακολούθημα  αυτού  βοηθητικό  στάδιο  που  βρίσκεται  λίγα  μέτρα  πίσω  από  το  κολυμβητήριο  της  πόλεώς  μας  αποτελούν   ΔΗΜΟΣΙΑ   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   και  η  εκάστοτε  δημοτική  αρχή  έχει  την  διαχείριση  αυτών  των  σταδίων.-

 

Όμως   τους  δύο  τελευταίους  μήνες  το  βοηθητικό  στάδιο  δεν  είναι   προσβάσιμο   στους   συμπολίτες  αλλ’ αντιθέτως  παραμένει  κλειστό  με  μεγάλη επιγραφή  στην  είσοδό  του  που  προειδοποιεί  ότι  αυτό   ανήκει ;;;;  σε  ιδιώτη.-

 

Εκ  του  γεγονότος  αυτού  ανακύπτουν  διάφορα  ερωτήματα  όπως   πώς  και  με  ποιες  διαδικασίες  η  δημοτική  αρχή  μεταβίβασε  το  βοηθητικό  στάδιο  στον  ιδιώτη ;;  Μήπως  αντί  μεταβιβάσεως  το  ενοικίασε;;; με  ποιο  τίμημα  και  για  πόσο  χρονικό  διάστημα ;; Εντός   του  σταδίου  υπάρχει  και  λειτουργεί  αναψυκτήριο  ,  ποιος  ο  ιδιοκτήτης  ή  ενοικιαστής  αυτού ;;   Με  ποιες  διαγωνιστικές  διαδικασίες ;; Πότε  έγινε  ο  διαγωνισμός  και  πού ;;

 

Στην   εφημερίδα  ‘’ΕΝΗΜΕΡΟΣ’’  της   4ης  δεκεμβρίου  2015  υπάρχει  ανακοίνωσις  του  ιδιώτη  που  αναφέρει  ότι  το  εν  λόγω  στάδιο  είναι  ΔΙΚΟ  ΤΟΥ   και  μάλιστα  ευχαριστεί  την  δημοτική  αρχή  για  τα  μηχανήματα  που  διέθεσε  για  την  βελτίωση  των  εγκαταστάσεων .   ‘Αραγε  πώς  και  γιατί  η  δημοτική  αρχή  διέθεσε  μηχανήματα  στον  ιδιώτη ;;  Ποιο  το  αντίτιμο  της  εκδουλεύσεως;;; Τι  ποσόν  και  πότε  έχει  εισπραχθεί  για  την  εκδούλευση  αυτή ;;

 

Σημειώνεται  ότι  εντός  του  εν  λόγω  βοηθητικού  σταδίου  υπήρχε  κατάλληλη  υποδομή  [βαλβίδες  ρίψεω ν ] για  την  προπόνηση  και  διεξαγωγή  αγώνων  στίβου η  οποία  υποδομή   ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΠΛΕΟΝ…..Ερωτάτε  η   δημοτική  αρχή  πώς  και  γιατί  εκθεμελιώθηκε  η  υποδομή  του  στίβου  με  αποτέλεσμα  τον  ακρωτηριασμό   κατά  το  σκέλος  των  ρίψεων  των  4  [ΤΕΣΣΑΡΩΝ] υπαρχόντων  συλλόγων  στίβου  οι  οποίοι  πλέον  δεν  διαθέτουν  ούτε  χώρο  για  προπονήσεις  ούτε  γι’ αγώνες….

 

Εν  τέλει  ας  ενημερώσει  η  δημοτική αρχή  για  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  του  βοηθητικού  ,  κατ’ αρχήν  σταδίου,  αλλά  επίσης  για  παρόμοια  και  περισσότερα  ερωτήματα  που  αφορούν   την  κυρίως  εγκατάσταση   δηλ.  το  δημοτικό  στάδιο  ‘’ΑΝΘΗ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ’’

 

Γιάννης   Χουλίδης

Κάτοικος   Καβάλας