Δεν έχουν περάσει παρά λίγες μέρες από την εφαρμογή του νέου Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Ζώων Συντροφιάς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο επιβεβαιώνεται για την αρχική αντίθεση του τόσο στο συγκεκριμένο άρθρο όσο και στο σύνολο του Ν. 4830/2021.

 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε το νομοσχέδιο για διαβούλευση εξέφρασε τις αντιρρήσεις του τόσο για την ουσία του νόμου όσο και για τη διαδικασία σύνταξής του (όπου οι απόψεις φιλοζωικών σωματείων υπερίσχυσαν των επιστημόνων κ.α.). Μπορεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές ανακοινώσεις του Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Δελτίο Τύπου της 6ης/11/2020 -, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Α.Π. 2717/18-5-2021 και ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Α.Π. 5096/15-9-2021), καθώς και στα αρχεία της Βουλής (οπτικοακουστικά και γραπτά) για να δει τι έχει ειπωθεί από κάθε εκπρόσωπο και να καταλάβει την αλήθεια.

 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ούτε τότε παρέκκλινε ούτε τώρα παρεκκλίνει από τις θέσεις του.

 

Υποστήριζε το 2021 και επαναλαμβάνει και σήμερα πως:

 

  • Είναι λάθος η μεταφορά αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα Ζώα Συντροφιάς (Ζ.Σ.) από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί επιφέρει πλήρη διάσπαση του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, με κορυφαίο και κρίσιμο παράδειγμα αυτό των ελέγχων των ζωοανθρωπονόσων. Επισημαίνουμε ότι η μεταφορά αυτή δεν έλαβε υπόψη τη σχετική ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση και την πρόληψη ζωοανθρωπονόσων όπως η λύσσα, η λεϊσμανίαση κ.α. και αγνοεί τον Ε.Κ. 429/2016, τόσο στους ορισμούς που θέτει για τα ζώα συντροφιάς όσο και στο ότι η Αρμόδια Αρχή εφαρμογής του, σύμφωνα με την παρούσα οργάνωση του ελληνικού κράτους, είναι η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

  • Όσον αφορά την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Ζ.Σ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, ήταν ακατανόητη η μεταφορά ενός τόσου σημαντικού ψηφιακού εργαλείου σε ένα Υπουργείο, το οποίο εκ της φύσης του δεν μπορεί να αξιολογήσει την πορεία της διαρκούς ενημέρωσης του Μητρώου, να αξιοποιήσει τα δεδομένα του, να αναγνωρίσει έγκαιρα την ανάγκη βελτίωσής του κ.ο.κ. Η μεταφορά της εν λόγω βάσης δεδομένων και η προσπάθεια να αναχθεί η πλήρης καταγραφή των δεσποζομένων Ζ.Σ. και των ιδιοκτητών τους σε ένα καθαρά τεχνικό θέμα, όπου μια, άσχετη επιστημονικά, διοικητική γραφειοκρατία θα επιτηρεί και θα κατευθύνει την κατανομή των σχετικών κονδυλίων, παραβλέπει και υποβιβάζει τις προεκτάσεις και τις συνέπειες που έχει το θέμα αυτό στη Δημόσια Υγεία. Η λειτουργία της εν λόγω βάσης εδώ και δυο εβδομάδες και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στη λειτουργία των κτηνιατρείων Μικρών Ζώων επιβεβαιώνει (δυστυχώς) τη θέση που είχε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατά την διαβούλευση του νόμου.

 

  • Όσον αφορά τη μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με την προστασία, ευζωία και διαχείριση των δεσποζόμενων και αδέσποτων Ζ.Σ. από τους Δήμους σε φιλοζωικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ., ιδιαίτερα δε όσον αφορά την εμπλοκή Ν.Π.Ι.Δ. και Μ.Κ.Ο. στην υπογραφή συμβάσεων με τους δήμους για την ανάληψη των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων, επισημαίνουμε ότι τίθενται πολλά ζητήματα ασυμβατότητας μιας τέτοιας ρύθμισης με τους υπάρχοντες ενωσιακούς κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία λειτουργίας και ελέγχου για όλες αυτές τις Μ.Κ.Ο. που θα διαχειριστούν δημόσιους πόρους (κονδύλια και δομές) και θα γίνουν εργοδότες των ιδιωτών - κτηνίατρων χωρίς κανέναν έλεγχο (συνθήκες εργασίας, αμοιβές, κ.ο.κ.).

 

  • Η λήψη του γενετικού υλικού (ως αντίμετρο για την υποχρεωτική στείρωση που επιδίωκαν κάποιοι) και η αποστολή σε Τράπεζα Γενετικού Υλικού δεν θα έχει αποτελέσματα, ειδικά με τον τρόπο που σχεδιάστηκε ως διαδικασία, ρίχνοντας όλη την ευθύνη στους κτηνίατρους (λήψη δειγμάτων, αποστολή κ.λπ.) και αποδίδοντας τους μια πενιχρή αμοιβή για μια χρονοβόρα κτηνιατρική πράξη. Αντ’ αυτού, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχε προτείνει τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την στείρωσή των δεσποζόμενων ζώων και την πανελλαδική, συντονισμένη πληροφόρηση των ιδιοκτητών τους για την αναγκαιότητα και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.

 

  • Είναι λάθος η πλήρης κατάργηση του έντυπου Βιβλιαρίου Υγείας του Ζώου και η αντικατάστασή του με ένα αντίστοιχο ηλεκτρονικό Βιβλιάριο. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν διαφώνησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου (στο οποίο εντούτοις πρέπει να καταγράφονται μόνο τα υποχρεωτικά και εκ του νόμου προβλεπόμενα νοσήματα, εμβολιασμοί και λοιπές κτηνιατρικές πράξεις και αγωγές), εντούτοις τόνισε και τονίζει την ανάγκη συνύπαρξης και των δύο, καθώς κάτι τέτοιο θα διευκολύνει όσους δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή βάση (π.χ. τον ιδιοκτήτη, τον ιδιώτη κτηνίατρο, τα ελεγκτικά όργανα στο πεδίο κ.λπ.).

 

Οι θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (όπως διαμορφώθηκαν μετά από πολύωρη συνδιάσκεψη κτηνίατρων που είχε διοργανωθεί τότε) παραμένουν ίδιες, είναι καταγεγραμμένες και μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να τις επιβεβαιώσει. Εντούτοις το Επιμελητήριο, κατανοώντας πως τώρα, με την εφαρμογή του νόμου, κάποιοι συνάδελφοι έρχονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό όλων των κτηνιάτρων, σε μια προσπάθεια για μια συνολική και από κοινού επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

 

(δελτίο Τύπου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας)