Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, υπέγραψε απόφαση χρηματοδότησης των Δήμων της χώρας για δράσεις για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

 

Ο Δήμος Καβάλας θα εισπράξει 25.000 ευρώ, ο Δήμος Θάσου 9.100 ευρώ, ο Δήμος Νέστου 15.000 ευρώ και ο Δήμος Παγγαίου 18.200 ευρώ.

 

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) στους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 

Η κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων, καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 84653/12.12.2022 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών».  

 

Σύμφωνα με το σχετικό πίνακα ο Δήμος Θάσου εισπράττει 9.100 ευρώ, ο Δήμος Καβάλας 25.000 ευρώ, ο Δήμος Νέστου 15.000 ευρώ και ο Δήμος Παγγαίου 18.200 ευρώ. 

 

Ο Δήμος Δράμας 28.000 ευρώ, Ξάνθης 27.000 ευρώ, Ροδόπης 28.000 και Αλεξανδρούπολης 37.900 ευρώ.”