Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν σημειωθεί συνεχή βήματα προς τα εμπρός στη θεραπεία και τη διαχείριση του διαβήτη. Κατά συνέπεια, οι κλινικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζουν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. 

 

Παρόλα αυτά, για ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με διαβήτη, η ασθένεια παραμένει ανεξέλεγκτη.

 

Μαζί με την PwC, η EFPIA Diabetes Platform έχει αναπτύξει μια έκθεση για τη διερεύνηση των λόγων πίσω από τη μεταβλητότητα στη διαχείριση του διαβήτη σε διάφορα κράτη μέλη, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο δημιουργούν εμπόδια για πιο συνεπή, αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση του διαβήτη και βελτιωμένα αποτελέσματα υγείας για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη. 

 

Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν:

 

  • Πολιτικές που σχετίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές: πώς οι τοπικές και εθνικές πολιτικές μπορούν να βλάψουν την ικανότητα προσαρμογής και συμμόρφωσης με τα καλύτερα κλινικά πρότυπα σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
  • Πολιτικές που σχετίζονται με την πρόσβαση: καθυστερήσεις και περιορισμοί αποζημίωσης. περιορισμούς συνταγογράφησης και ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα
  • Πολιτικές που σχετίζονται με τις διαδικασίες: γραφειοκρατικές πορείες, διαδικασίες συνταγογράφησης και ποσοστώσεις, και περιορισμένος χρόνος και γνώση HCP.

 

Συνολικά, αυτά τα εμπόδια μπορούν να δημιουργήσουν «θεραπευτική αδράνεια», που σημαίνει ότι τα άτομα με διαβήτη δεν λαμβάνουν πάντα τη θεραπεία που χρειάζονται όταν τη χρειάζονται. 

 

Για παράδειγμα, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ λιγότερο από το 10% των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου ξεκινούν PwD με ινσουλίνη τη συνιστώμενη ώρα. Αυτό οδηγεί σε επιδείνωση των αποτελεσμάτων υγείας και αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη συμβολή στα συστήματα υγείας και την κοινωνική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. 

 

Αυτή η έκθεση κάνει ορισμένες σαφείς προτάσεις στις κυβερνήσεις σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα με διαβήτη μπορούν να λάβουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.

 

Μερικές από αυτές είναι:

 

  • Εξετάστε και βελτιστοποιήστε τυχόν περίπλοκες διαδικασίες που μπορεί να βλάψουν την ικανότητα των γιατρών να συνταγογραφούν την καλύτερη θεραπεία για κάθε ασθενή, καθώς και την ικανότητα με άτομα με αναπηρία να συμπληρώνουν τις συνταγές τους.
  • Επανεξετάζετε τακτικά τις ενημερώσεις των κατευθυντήριων γραμμών και το συνεχώς αυξανόμενο σύνολο οικονομικών δεδομένων υγείας σχετικά με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις στο T2D για να βεβαιωθείτε ότι οι υπάρχοντες πόροι κατανέμονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και ότι η αξία που παρέχεται στα ΑμεΑ μεγιστοποιείται.
  • Ενημερώστε τις υπάρχουσες πολιτικές πρόσβασης και αποζημίωσης για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εντατικοποίηση της θεραπείας (έναντι βηματικής προσέγγισης) στη διαχείριση του διαβήτη – όπως συνιστάται από τις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.
  • Εξετάστε τα κριτήρια καταλληλόλητας για μη ινσουλινικά αντιδιαβητικά, ιδίως βεβαιώνοντας ότι άλλοι παράγοντες κινδύνου, εκτός από την μη ελεγχόμενη γλυκαιμία, λαμβάνονται υπόψη για την έναρξη της συνταγογράφησης – όπως συνιστάται από τις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.

 

 

πηγή: naftemporiki.gr - Ανθή Αγγελοπούλου