Ενδιαφέροντα στοιχεία για το μέσο προσδόκιμο ζωής στις χώρες της Ευρώπης το 2021 δημοσίευσε η Eurostat. Σύμφωνα με την έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 80,1 χρόνια και η Ελλάδα συγκεκριμένα 80,2 χρόνια.

 

Για τις γυναίκες στην Ελλάδα, το προσδόκιμο ήταν μεγαλύτερο κατά 5,5 χρόνια σε σχέση με τους άντρες και ειδικότερα στα 82,9 χρόνια έναντι 77,4 έτη. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, το προσδόκιμο για τις γυναίκες είναι επίσης 82,9 χρόνια και για τους άντρες 77,2 χρόνια.

 

Το προσδόκιμο ζωής σε Μακεδονία και Θράκη

 

Σε Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησο, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 76,4 έτη μέχρι 77,6 και των γυναικών από 83 μέχρι 83,4 έτη.

 

Στις περιφέρειες με το χαμηλότερο προσδόκιμο η ΑΜΘ

 

Από τις περιφέρειες της Ελλάδας, το μεγαλύτερο προσδόκιμο (για άντρες και γυναίκες) είχαν το Βόρειο Αιγαίο (83,1 χρόνια) και η Ηπειρος (82,6 χρόνια) και το χαμηλότερο η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (79,3 χρόνια και οι δύο) καθώς και η Αττική (79,8 χρόνια).