Στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου και της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης, οι μαθητές του ΓΕΛ Κρηνίδων, αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής στη σχολική μονάδα τους, αυξάνοντας το πράσινο μέσα στο σχολείο.

 

Σχετική ανακοίνωση του σχολείου αναφέρει τα εξής:

“Στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με βιωματική προσέγγιση διαμορφώνει θετικές στάσεις και ευαισθητοποιεί τη μαθητική κοινότητα.

 

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριές μας συνεισφέρουν στην αύξηση του πρασίνου μεσα στο σχολειο, βελτιώνουν την αισθητική εικόνα του δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στη σχολική μονάδα. 

 

Η υλοποιηση της περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής δράσης έγινε με τη συνδρομή της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας και με τη δωρεά φυτών από τα φυτώρια Καζάκου, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ.”