“Είναι αδιανόητο να προωθείται η ανάπτυξη του ΔΠΘ μέσω ενεργειών που πλήττουν την ανάπτυξη του Τμήματος μας και του ΔΙΠΑΕ”, αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση διαμαρτυρίας τους, τα μέλη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ.

 

Η ανακοίνωση–ψήφισμα αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

“Τα μέλη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) του ΔΙΠΑΕ Ψηφίζουν ομόφωνα τα εξής:

 

1) Εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους που τόσο σοβαρές αποφάσεις που αφορούν άμεσα το Ακαδημαϊκό τους έργο και την Ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών που μετέχουν στα εν λόγω Τμήματα, συζητιούνται ερήμην των άμεσα εμπλεκομένων και τους γνωστοποιούνται ως επικείμενες αποφάσεις δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιευμάτων κλπ.

 

2) Εκφράζουν την αντίθεση τους σε οποιαδήποτε αλλαγή προωθείται μέσω μονομερών ενεργειών, απουσίας ακαδημαϊκού διαλόγου και επιχειρημάτων για τους παρακάτω λόγους:

 

α) Το Τμήμα μας ως μέλος του ΔΙΠΑΕ έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να διαμορφώσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον προώθησης της Αριστείας και της οικονομικής/κοινωνικής ανάπτυξης, με μεγάλη επιτυχία. 

 

Οι αλλαγές που προωθούνται θα επηρεάσουν αρνητικά αυτή την ανοδική πορεία του Τμήματος και του ΔΙΠΑΕ συνολικά, με σημαντικό κόστος τόσο στην Ακαδημαϊκή και Φοιτητική κοινότητα, όσο και στην τοπική κοινωνία που εδρεύει το Τμήμα.

 

β) Τα προβλήματα φοίτησης που θα προκύψουν για τους ενταγμένους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος μας, θα επιβραδύνουν σημαντικά την πορεία αποφοίτησης τους με αντίστοιχες επιβαρύνσεις των οικογενειακών τους προϋπολογισμών.

 

γ) Το Τμήμα μας αλλά και το ΔΙΠΑΕ συνολικά, μετά από τέσσερα χρόνια αδιάκοπων προσπαθειών έχει αποκτήσει ένα “brand name”, προσελκύοντας έναν σημαντικό αριθμό φοιτητών. 

 

Οποιαδήποτε αλλαγή, βάζει σε κίνδυνο την προτίμηση επιλογής του Τμήματος μας από τους μελλοντικούς φοιτητές, λόγω αβεβαιότητας, με καταστρεπτικές προεκτάσεις για το ακαδημαϊκό και οικονομικό προφίλ της πόλης που εδρεύει το Τμήμα.

 

δ) Η συνεχώς αυξανόμενη πορεία ανάπτυξης του Τμήματος μας και του ΔΙΠΑΕ συνολικά, δεν αφήνει περιθώρια πειραματισμού μέσω αλλαγών που δεν συνάδουν με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Ιδρύματος.

 

ε) Είναι αδιανόητο να προωθείται η ανάπτυξη του ΔΠΘ μέσω ενεργειών που πλήττουν την ανάπτυξη του Τμήματος μας και του ΔΙΠΑΕ. 

 

Η παροχή ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και στα δύο Πανεπιστήμια, ως δύο ανεξάρτητοι πόλοι ακαδημαϊκής και οικονομικής ανάπτυξης, είναι προς όφελος της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

3) Ζητούν την απόλυτη στήριξη από τα όργανα Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ, έναντι ενός σχεδίου απορρόφησης Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα και Δράμα από το ΔΠΘ με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δυναμικής ανάπτυξης του ΔΙΠΑΕ ΔΕΝ υφίσταται κάποιο πρόβλημα που χρίζει επίλυσης, τουναντίον ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου για πληθώρα επικείμενα προβλήματα με άγνωστες ακαδημαϊκές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.”