Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) συνολικά 186.586.032 ευρώ σε 698.422 ωφελούμενους, ενημέρωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

 

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 

 • Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 253.010 – 30.590.963 ευρώ

 

 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 205.160 – 44.040.434 ευρώ

 

 • Αναπηρικά, δικαιούχοι 181.582- 84.522.791 ευρώ

 

 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 748- 258.213 ευρώ

 

 • Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.724- 201.599 ευρώ

 

 • Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 15.600 – 5.708.385 ευρώ

 

 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 17.649 – 7.032.175 ευρώ

 

 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, δικαιούχοι 8.913 – 2.188.268 ευρώ

 

 • Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 144 – 114.766 ευρώ

 

 • Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 10.202 – 10.244.000 ευρώ

 

 • Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.012- 173.915 ευρώ

 

 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 8 – 8.000 ευρώ

 

 • Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 55- 26.793 ευρώ

 

 • Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 529- 270.398 ευρώ

 

 • Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 128 – 13.856 ευρώ

 

 • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού, δικαιούχοι 323 – 231.898 ευρώ

 

Σύνολο δικαιούχων: 698.422

 

Σύνολο καταβολών: 186.586.032 ευρώ

 

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.