Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Καβάλας - Ξάνθης ανακοίνωσε η αστυνομία

 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

 

Ο διευθυντής της διεύθυνσης αστυνομίας Καβάλας έχοντας υπόψη:

 

1 - Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999,

 

2 - Την υπ’ αριθ. 4420/23/2114035 από 23-10-2023 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας,

 

3 - Το υπ’ αριθ. 322459/9878 από 19-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, μετά των συνημμένων σ’ αυτό εγγράφων,

 

4 - Το από 20-10-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1 - Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Καβάλας - Ξάνθης,  από την χ/θ 11+700 έως την χ/θ 11+900 (στα όρια του οικισμού Καρβάλης, πριν την διασταύρωση για το «Ακόντισμα») σε μήκος περίπου 200 μέτρων, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, την Τρίτη (24-10-2023).

 

- Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των παράπλευρων δημοτικών οδών.

 

- Οι εργασίες θα εκτελεστούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδοθεί ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία αυθημερόν.

 

2 - Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/0/613 από 16-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φεκ 950 τΒ).

 

3 - Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

 

4 - Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

 

Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ταξίαρχος