Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θάσου με ανακοίνωση του ενημερώνει πως η Θάσος θα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Τρίτη (26/09), έχοντας δείκτη επικινδυνότητας 3.

 

 

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

 

“Σας ενημερώνουμε ότι για αύριο Τρίτη 26/09/2023, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για το νησί της Θάσου προβλέπεται Δείκτης Επικινδυνότητας 3.

 

Κατηγορία Κινδύνου ‘‘3’’ (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

 

Σύμφωνα με την 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη, Υπ. Απ. 15005 οικ. Φ.700.9/2021 -ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021, (https://www.e-nomothesia.gr/kat-pyrkagies-emprismoi-purobestiko-soma/purosbestikes-diataxeis/upourgike-apophase-1505-oik-ph-700-9-2021.html).

 

Άρθρο 2 - Γενικές διατάξεις:

 

1. Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα

οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

 

2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων των άρθρων 3 έως και 16, στις κατά περίπτωση εκτάσεις, περιοχές και χώρους του άρθρου 1, απαγορεύεται:

 

2.1. Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (άρθρο 3), κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5) και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρο 6).

 

2.2. Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών (άρθρο 7).

 

2.3. Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών (άρθρο 8).

 

2.4. Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων (άρθρο 9).

 

2.5. Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων (άρθρο 10).

 

2.6. Το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11).

 

2.7. Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους (άρθρο 12).

 

2.8. Οι θερμές εργασίες (άρθρο 13).

 

2.9. Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια (άρθρο 14).

 

2.10. Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια) (άρθρο 15).

 

2.11. Η χρήση συσκευών έψησης (άρθρο 16).

 

2.12. Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

 

2.13. Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

 

2.14. Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

 

3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάςστην ύπαιθρο ή σε χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, την τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή τη χρήση συσκευών έψησης κ.λπ., μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 16 της παρούσας.

 

Άρθρο 18 - Κυρώσεις:

 

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ’ αρ.19/2022 πυροσβεστικής διάταξης (Β' 2233), όπως κάθε φορά ισχύει. https://www.e-nomothesia.gr/kat-pyrkagies-emprismoi-purosbestiko-soma/purosbestikes-diataxeis/koine-upourgike-apophase-29321-oik-ph700-19-2022.html.

 

2. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.).

 

Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση. Παρακαλείστε όπως αποτρέψετε τα μέλη σας ή τους πελάτες σας να πραγματοποιήσουν περιήγηση στον ορεινό όγκο του νησιού. Παρακαλούνται οι διοργανωτές safari ή beach safari να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αλλά και παρατηρητικοί και να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο ή επικίνδυνο αντιληφθούν.

 

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται στο νησί της Θάσου, να ενημερώνονται για τον δείκτη επικινδυνότητας όταν πρόκειται να έρθουν στο νησί, γιατί με

δείκτη επικινδυνότητας 3 και άνω απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 

Πρέπει να επισημάνουμε την μεγάλη επικινδυνότητα του φαινομένου των αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αεροστάτων (sky lanterns) που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και στο νησί μας, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση. 

 

Από την στιγμή που θα φύγουν από τα χέρια μας δεν ξέρει κανείς που θα καταλήξουν, έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να επιστρέφουν στο έδαφος αναμμένα ή να μπλέκονται σε κλαδιά δέντρων και να καίγονται. 

 

Αποκλειστικά ηθική ευθύνη φέρουν οι επαγγελματίες του

νησιού (εστιάτορες, ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καφέ και μπαρ κ.α.) γιατί τις περισσότερες φορές αντί να αποτρέψουν τους τουρίστες να τα ελευθερώσουν, τους παροτρύνουν για δημιουργία ατμόσφαιρας με απώτερο σκοπό το κέρδος. 

 

Σε μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που φτάσαμε έγκαιρα, γιατί εμείς θα το αντιληφθούμε όταν το φανάρι θα έχει φτάσει ήδη ψηλά, ο επαγγελματίας μας κατηγόρησε ότι διώξαμε τους πελάτες από το μαγαζί του. 

 

Αν αυτός ενδιαφερόταν να έχει πελάτες εκείνο το βράδυ, εμείς φροντίζουμε να έχει πελάτες και τα επόμενα χρόνια.

 

Με αφορμή το γεγονός αυτό, παρακαλούνται όλοι οι Δημότες της Θάσου να βοηθήσουν το έργο μας επαγρυπνώντας καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όχι μόνο αναγγέλλοντας άμεσα, ψύχραιμα και με όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν να συγκεντρώσουν, κάθε εστία πυρκαγιάς που θα αντιληφθούν, αλλά και αποτρέποντας συμπολίτες τους ή τουρίστες από επικίνδυνες ενέργειες ή δραστηριότητες σε δάσος ή δασική έκταση. 

 

Τα μάτια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου και του Δασαρχείου Θάσου δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να καλύψουν κάθε γωνιά του νησιού.

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, τους υπαλλήλους σας αλλά και τους πελάτες σας. Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.”