Ανακοίνωση για εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην Καβάλα από τις 16 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, εξέδωσε ο δήμος Καβάλας.

 

Ανακοίνωση:

 

Προγραμματισμός των εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 16.09.2023 έως 30.09.2023:

 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ:

- Εργασίες αποκαταστάσεων στο Χαλκερό (Περιοχή βανοστασίων ΔΕΣΦΑ & ΔΕΔΑ)

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ:

- Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Παστέρ, Ι. Μέξη, Καβαλιώτου και Σαππαίων (έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αθανασίου)

 

- Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Δημοκρίτου

 

- Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Μικράς Ασίας και Καππαδοκίας (έως τη συμβολή της με την οδό Ευξείνου Πόντου)