Πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ επέβαλε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο σεραδιοφωνικό σταθμό στην Καβάλα.

 

Το πρόστιμο αφορά σε σχόλια που έγιναν σε δύο εκπομπές τον Αύγουστο του 2022 δυσφημώντας δυο πολίτες της Καβάλας οι οποίοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα.

 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο επιλήφθηκε της καταγγελίας, όταν δεν έγινε δεκτό από τον ραδιοφωνικό σταθμό το αίτημα επανόρθωσης των αρχικών αναφορών που υπέβαλαν οι καταγγέλλοντες.