Την έναρξη διαδικασίας αποτίμησης και καταγραφής των Ζημιών για την αποζημίωση των πληγέντων από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Αλέξης Πολίτης.

 

Ανακοίνωση:

 

Από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας ανακοινώνεται, η έναρξη τις διαδικασίας αποτίμησης και καταγραφής των Ζημιών για την αποζημίωση των πληγέντων από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στις 21/08/2023 σε οικισμούς στον Δήμο Νέστου.

 

Έγινε  συγκρότηση επιτροπών Κρατικής Αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4797/2021,  ύστερα από σχετικό έγγραφο – εισήγηση του Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της ΠΕ Καβάλας κ. Λεωνίδα Καστανά Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

 

Έργο των επιτροπών είναι η αποτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, για ζημιές που υπέστησαν καθώς και σε λοιπές μη αγροτικές επιχειρήσεις, και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που δραστηριοποιούνται εντός της πληγείσας περιοχής για ζημιές και φθορές που υπέστησαν από τις πυρκαγιές, σε στοιχεία του ενεργητικού τους.

 

Η διαδικασία ορίζεται ως εξής.

 

Για κάθε είδους ζημιάς στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις είναι αναγκαία η υποβολή της σχετικής αίτησης - δήλωσης στον Δήμο Νέστου στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ εντός της ορισθείσας από τον ΕΛΓΑ προθεσμίας.

 

Για  τις λοιπές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που δραστηριοποιούνται η έχουν την έδρα τους εντός της πληγείσης από τις πυρκαγιές περιοχής υποβολή αντίστοιχης αίτησης – δήλωσης  στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Χρυσούπολης (πρώην δενδροκομικός σταθμός Χρυσούπολης) από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

 

Παρακαλούμε οι πληγέντες από τις πυρκαγιές του Δήμου Νέστου να δηλώσουν τις ζημιές και να ενημερωθούν για την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υπαλλήλους στις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Αλέξης Πολίτης