Η δήμαρχος Δήμητρα και τα διοικητικά συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καβάλας συμπαρίστανται στις καθαρίστριες των σχολείων στην αυριανή τους απεργία που έχει ως κύρια αιτήματα την καταβολή δεδουλευμένων πέντε μηνών από το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο έχουν σύμβαση μίσθωσης έργου που τις αποφέρει το ποσό των 300 € μηνιαίως κατά μέσον όρο καθώς και τη μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 10%. 

 

Γνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργεί στην καθημερινότητά τους η καθυστέρηση της πληρωμής τους, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, ο Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, είναι σε διαδικασία εύρεσης λύσης για να βοηθήσει τους εν λόγω εργαζομένους, καλύπτοντας, εν μέρει  με δική του πρωτοβουλία, την αθέτηση της υποχρέωσης της πολιτείας απέναντί τους.