Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων στο αγρόκτημα του Ζυγού Καβάλας.

 

Σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

 

“Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα του Ζυγού Καβάλας, το οποίο, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, καλύπτει τον κύκλο υπηρεσιών περισυλλογής, περίθαλψης, στέγασης και επανένταξης αδέσποτων. 

 

Το γήπεδο, όπου κατασκευάζεται το καταφύγιο βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, επιφάνειας 11,2 στρεμμάτων. 

 

Το καταφύγιο στο αγρόκτημα του Ζυγού θα διαθέτει:

 

  • Κτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει Γραφείο Διοίκησης και διαχείρισης 
  • αίθουσα προσωπικού 
  • αποθήκη τροφών και υλικού 
  • αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και είδη εστιάσεως των ζώων και πλυντηρίου αυτών 
  • αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων 
  • αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων κυνών 
  • αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων λοιπών ζώων 
  • προαύλιο ασκήσεως κυνών 
  • εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος αφοδευτηρίου

 

Η εγκατάσταση θα έχει δυναμική φιλοξενίας μέχρι σαράντα [40] σκυλιών.

 

Προϋπολογισμός: 882.839 €

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.”