Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) διοργανώνει εκδήλωση στην Καβάλα στις 8 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 με θέμα «Ελάτε να μιλήσουμε για τις ακτινοβολίες στην καθημερινή μας ζωή» (Ξενοδοχείο Galaxy, Ελ. Βενιζέλου 27, Καβάλα).

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες – ΠΡΙΣΜΑ», το οποίο υλοποίησε η ΕΕΑΕ.

 

Ειδικότερα, θα ανακοινωθούν στοιχεία για τη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός από όλες τις πηγές ακτινοβολίας. Έμφαση θα δοθεί στα ακόλουθα θέματα, λόγω αυξημένου τοπικού ενδιαφέροντος:

 

• Έκθεση του πληθυσμού σε φυσικές πηγές ακτινοβολίας

• Βιομηχανίες με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας στην Ελλάδα

• Βιομηχανίες παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων & εναποθέσεις φωσφογύψου

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

12:00-12:15 Προσέλευση - Εγγραφές

 

12:15-12:30 Χαιρετισμοί

 

12:30-13:00 Παρουσίαση του έργου ΠΡΙΣΜΑ και δραστηριοτήτων ΕΕΑΕ, Χρ. Χουσιάδας, Πρόεδρος ΕΕΑΕ

 

13:00-14:00 Έκθεση του πληθυσμού σε φυσικές πηγές ακτινοβολίας, Κ. Ποτηριάδης, Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

 

14:00-14:30 Διάλειμμα

 

14:30-15:15 Βιομηχανίες παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων & εναποθέσεις φωσφογύψου, Κ. Κεχαγιά, Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

 

15:15-16:00 Βιομηχανίες με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας στην Ελλάδα, Μ. Νικολάκη, Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

 

16:00-16:30 Ερωτήσεις – συζήτηση