Θεαματικά για τις καλλιέργειες του Νέστου ήταν τα αποτελέσματα της χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, γνωστά και ως drones ή «αεροπλανάκια» ή «ελικοπτεράκια».

 

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργο Ζαλίδη, η χρήση τέτοιων συστημάτων σε συνδυασμό με στοιχεία δορυφόρων και αισθητήρες στις καλλιέργειες, βοήθησε τα τελευταία 2 χρόνια ώστε να υπάρξει μεγάλη οικονομία πόρων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης.

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι επιτεύχθηκε μείωση κατανάλωσης νερού κατά 60% αλλά και μείωση χρήσης λιπασμάτων κατά 25%. Το γεγονός αυτό βοήθησε ώστε να υπάρξουν προϊόντα που χαρακτηρίζονται περισσότερο «οικολογικά» σε ό,τι αφορά τα έξοδα και την παρέμβαση, όπως άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία.

 

Τα πρώτα τέτοια προϊόντα από το Νέστο ήταν ακτινίδια, φορτίων των οποίων έχουν ήδη εξαχθεί στην Κίνα με ειδικό χαρακτηρισμό ότι προέρχονται από ανάλογες καλλιέργειες.

 

Κι ενώ η χρήση drones στις καλλιέργειες του Νέστου ήταν μια πιλοτική δράση, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εκτεταμένα, αρκεί να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ των αγροτών, των συνεταιρισμών τους αλλά και πολλών ακόμη φορέων.

 

Από τέτοιες συνεργασίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε τεράστιο βαθμό οι καλλιεργητές σπαραγγιών, ακτινιδίων, ροδιών (δείτε εδώ τι έπαθαν οι καλλιεργητές ροδιών στο Νέστο), ροδάκινων κ.α. αλλά και οι αμπελουργοί, μειώνοντας κατακόρυφα τα έξοδά τους και τις επισφάλειες και αυξάνοντας την ποιότητα των προϊόντων τους.