Η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας ΑΜΘ και ο Δήμος Νέστου, παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καλλιέργεια του ροδιού στην περιοχή του Νέστου και τις ζημιές που αυτή υπέστη λόγω των ακατάλληλων καιρικών φαινομένων.  

 

Στις 16 Οκτωβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΑΜΘ Σωτήρης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Βαλσαμίδη και αρκετούς παραγωγούς, επισκέφτηκαν αγροκτήματα ροδιάς στην περιοχή του Νέστου.

 

Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ξηράνσεις κλάδων και ολόκληρων δέντρων, γι’ αυτό και πάρθηκαν δείγματα βλαστών που στάλθηκαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί το αίτιο που προκαλεί αυτή την ζημιά. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων στάλθηκαν στην Αντιπεριφέρεια και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Νέστου.

 

Σύμφωνα με αυτά, η ξήρανση οφείλεται στον μύκητα Φόμα (Phoma) που προσβάλλει φυτά ή δέντρα που έχουν εξασθενήσει ή υποστεί ζημιά από άλλα αίτια (δυσμενείς εδαφικές ή/και κλιματολογικές συνθήκες, ακατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, κλπ). Η μόλυνση γίνεται από πληγές που δημιουργούνται από διάφορες αιτίες (παγετός, χαλάζι, ισχυροί άνεμοι, κλάδεμα, έντομα). Τα μολύσματα των μυκήτων αυτών μεταφέρονται με το νερό της βροχής ή της άρδευσης και μπορεί να μολύνουν γειτονικά εξασθενημένα δένδρα.

 

Από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας ΑΜΘ ανακοινώνεται ότι για την αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί ο παραπάνω μύκητας συνιστάται:

 

  1. Χρησιμοποίηση υγιούς, πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια) κατά την εγκατάσταση νέων οπωρώνων.
  2. Εγκατάσταση των οπωρώνων ροδιάς σε ελαφριά με καλή αποστράγγιση εδάφη.
  3. Εκρίζωση και καταστροφή με κάψιμο των έντονα προσβεβλημένων δένδρων μαζί με το ριζικό τους σύστημα.
  4. Στα λιγότερα προσβεβλημένα δένδρα, αφαίρεση και καταστροφή με κάψιμο όλων των ξηρών κλάδων. Η αφαίρεση των κλάδων θα πρέπει να γίνεται με τμήμα υγιούς βλαστού μήκους 15-20 εκατοστών περίπου. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιμέλεια και αμέσως μόλις εμφανιστούν τα ξηρά κλαδιά, ανεξαρτήτου εποχής. Μετά την αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων οι μεγάλες τομές θα πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο προστατευτικό πληγών.
  5. Κλάδεμα των δένδρων αργά την άνοιξη, μετά το τέλος της βροχερής περιόδου. Οι τομές κλαδέματος θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλη ουσία (ελαιόχρωμα, πίσσα, κλπ) ή με κάποιο από τα παρασκευάσματα που κυκλοφορούν για το σκοπό αυτό στο εμπόριο. Κατά το κλάδεμα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι βλαστοί που εκφύονται από το υποκείμενο και τα υπολείμματα του κλαδέματος να καταστρέφονται με κάψιμο.
  6. Προστασία των δένδρων από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (παγετούς, χαλάζι, ανέμους, κλπ).
  7. Εφαρμογή ισορροπημένης λίπανσης και αποφυγή υπερβολικής χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων.
  8. Αποφυγή υπερβολικής άρδευσης ιδίως αν το έδαφος είναι βαρύ και με ανεπαρκή αποστράγγιση.

               

Τέλος, όσοι καλλιεργητές θέλουν να εγκαταστήσουν νέο οπωρώνα ροδιάς, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή της ποικιλίας, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες ζημιές.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ