Το Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Καβάλας, συμμετέχει στην  24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015.

 

Όλοι την Πέμπτη 3 του Δεκέμβρη στις 11:00 πρωί στην Πλατεία Καπνεργάτη για να διεκδικήσουμε:

 

  • Κατοχύρωση και διεύρυνση του δημόσιου-κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών του.

 

  • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Αυτοδιοίκησης και Ασφαλιστικών Ταμείων, με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης και διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους. Κατάργηση κάθε μορφής ενοικιαζόμενης, προσωρινής και ελαστικής εργασίας.

 

  • Επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο με άμεσο «ξεπάγωμα» των μισθών. Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική- βαθμολογική εξέλιξη.

 

  • Καθιέρωση δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.

 

  • Αποτροπή της εκποίησης του δημόσιου πλούτου

 

  • Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και την καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.

 

  • Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. –Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.

 

  • Κατάργηση παλαιών και νέων μνημονίων

 

Από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ.  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  ΚΑΒΑΛΑΣ