Για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του Παληού ενημερώνει η ΔΕΥΑ Καβάλας.
 

"Αναβαθμίζουμε τις υποδομές του δικτύου ύδρευσης!

 

Έργο: «Ολοκλήρωση ενίσχυσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Παληού της Δ.Ε. Καβάλας».

 

Περιλαμβάνει την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης μήκους 3.282 μέτρων, από την περιοχή «Δραμινά» έως την είσοδο στον οικισμό Παληού, με τα απαιτούμενα πέντε (5) φρεάτια ελέγχου, τέσσερα (4) φρεάτια εκκένωσης και τέσσερα (4) φρεάτια αεροεξαγωγών.

 

Επίσης, περιλαμβάνει αγωγούς ύδρευσης μήκους 500 μέτρων, για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων Μπάτη, Τόσκα και περιοχής «Δραμινών»."