Από τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της Καβάλας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που βρίσκονται στις οδούς του Δήμου Καβάλας σε ακινησία (τουλάχιστον για 30 μέρες σε χώρο όπου απαγορεύεται η στάθμευση και 90 μέρες σε χώρο που δεν απαγορεύεται η στάθμευση) με ή χωρίς πινακίδες, πρέπει να δηλώνονται στο γραφείο της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, στο τηλέφωνο 2510451387, ώστε ν’ απομακρυνθούν από τα συνεργεία του Δήμου.