Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ίδρυμα Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί «Η Αγία Μαρίνα»έχει επιπλέον επιδεινωθεί από το γεγονός πως εξαιτίας των οφειλών του, το ΙΚΑ έχει προβεί σε κατάσχεση της χρηματοδότησης του ιδρύματος από τον ΕΟΠΥΥ, καθιστώντας αβέβαιη τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του.

 

Ο Βουλευτής Ν. Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης για την ένταξη του ιδρύματος στις διατάξεις του Ν.4321/2015.

 

Κατά την περίοδο της ρύθμισης, στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν Κοινωνικοί και Προνοιακοί Φορείς με αποδεδειγμένο κοινωνικό έργο, το ίδρυμα θα λαμβάνει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα απολαμβάνει το ακατάσχετο σε κρατικές επιχορηγήσεις, πληρωμές νοσηλείωνκλπ. Από την είσπραξη των κάθε είδους πόρων, θα παρακρατείται το ποσό των δόσεων της ρύθμισης που οφείλει, μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας. 

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Οικονομικών

 

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Υπουργό Υγείας

 

 

ΘΕΜΑ:

Ένταξη του ιδρύματος Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί «Η Αγία Μαρίνα» και άλλων Κοινωνικών και Προνοιακών Φορέων που είναι σε οικονομική δυσχέρεια στη ρύθμιση του Ν.4321/2015

 

Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Δημόσια Ταμεία και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, έχει ως συνέπεια, να έχουν σωρευθεί μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές με σημαντικές χρονικές υστερήσεις, που αφορούν αποπληρωμή των  υπηρεσιών που προσφέρουν, Κοινωνικοί και ΠρονοιακοίΦορείς.

Ορισμένοι από τους Φορείς έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν.4321/2015, αλλά εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής τους θέσης και της μεγάλης καθυστέρησης στην είσπραξη των οφειλομένων ποσών, δεν στάθηκε δυνατό να την εξυπηρετήσουν.

Για την είσπραξη των οφειλομένων από το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Κοινωνικοί και Προνοιακοί Φορείς, διοχετεύουν τους περιορισμένους ούτως ή άλλως πόρους τους στην εξυπηρέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σε βάρος της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού.

Η Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί «Η Αγία Μαρίνα» ιδρύθηκε το 1975, από γονείς ατόμων με αναπηρία και συμπολιτών με ευαισθησία και ενδιαφέρον για την ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή Περιγιάλι, στην Καβάλα και λειτουργεί ως παιδαγωγική και εκπαιδευτική μονάδα ατόμων με νοητική και κινητική αναπηρία. Φιλοξενεί 30 παιδιά και ενήλικες, 12 έως 65 ετών, η καθημερινή μεταφορά των οποίων από και προς το ίδρυμα, γίνεται με ιδιόκτητο λεωφορείο. Οι οικονομικοί πόροι του Ιδρύματος περιλαμβάνουν τις προσφορές των πολιτών της περιοχής και τις δαπάνες των αντίστοιχων ασφαλιστικών ταμείων. 

Η κακή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ίδρυμα, έχει επιπλέον επιδεινωθεί από το γεγονός πως εξαιτίας των οφειλών του, το ΙΚΑ έχει προβεί σε κατάσχεση της χρηματοδότησης του ιδρύματος από τον ΕΟΠΥΥ, καθιστώντας αβέβαιη τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του.

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί,

1. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση του Ν.4321/2015, Κοινωνικών και Προνοιακών Φορέων, ανεξαρτήτου νομικής οντότητας, με αποδεδειγμένο κοινωνικό έργο και συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, όπως η Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί «Αγία Μαρίνα», που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια; Κατά την περίοδο της ρύθμισης, οι Κοινωνικοί και Προνοιακοί Φορείς θα λαμβάνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα απολαμβάνουν το ακατάσχετο σε κρατικές επιχορηγήσεις, πληρωμές νοσηλείων κλπ. Από την είσπραξη των κάθε είδους πόρων, θα παρακρατείται το ποσό των δόσεων της ρύθμισης που οφείλουν, μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας. 
2. Προτίθεστε να προβείτε στην απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα θεωρούσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους Κοινωνικούς και Προνοιακούς Φορείς, ως κεφάλαιο εξόφλησης των απαιτήσεων του Ν.4321/2015, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης ή επανένταξης αυτών που δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ρύθμισης;

 

​​​​​​​Ο Ερωτών Βουλευτής

​​​​​​​

                                                                        Νίκος Παναγιωτόπουλος