Ανακοίνωση για τις εγγραφές κατασκηνωτών και κατασκηνωτριών στις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις Ν. Περάμου Καβάλας για το έτος 2023 εξέδωσε ο δήμος Παγγαίου.

 

Ανακοίνωση:

 

Στα πλαίσια λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων Ν. Περάμου, από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αριθ. 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ 2488/Β ́/18-04-2023) Κ.Υ.Α. «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» για την έναρξη της εγγραφής και επιλογής παιδιών, ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων, σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:

 

Ο Δήμος Παγγαίου έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου.

 

Στις κατασκηνώσεις θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 01/01/2007 έως 31/12/2017 καθώς επίσης άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι.

 

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι έτους 2023 θα είναι πέντε (5) και θα έχουν διάρκεια δέκα (10) ημερών κάθε μια και καθορίζονται ως εξής:

 

Α ́ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

1η Περίοδος από 04/07/2023 έως 13/07/2023 θα φιλοξενηθούν αγόρια

 

2η Περίοδος από 16/07/2023 έως 25/07/2023 θα φιλοξενηθούν κορίτσια

 

3η Περίοδος από 28/07/2023 έως 06/08/2023 θα φιλοξενηθούν κορίτσια

 

4η Περίοδος από 09/08/2023 έως 18/08/2023 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι

 

5η Περίοδος από 21/08/2023 έως 30/08/2023 θα φιλοξενηθούν παιδιά Αστυνομικών

 

Β ́ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

 

1η Περίοδος από 04/07/2023 έως 13/07/2023 θα φιλοξενηθούν Α.με Α.

 

2η Περίοδος από 16/07/2023 έως 25/07/2023 θα φιλοξενηθούν Α.με Α.

 

3η Περίοδος από 28/07/2023 έως 06/08/2023 θα φιλοξενηθούν Α.με Α.

 

4η Περίοδος από 09/08/2023 έως 18/08/2023 θα φιλοξενηθούν Α.με Α.

 

5η Περίοδος από 21/08/2023 έως 30/08/2023 θα φιλοξενηθούν παιδιά Αστυνομικών