Η συζήτηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Καβάλας έχει ξεκινήσει.

 

Οι 17 κατευθύνσεις ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου τίθενται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση και όλοι μαζί συμμετέχουμε στην αξιολόγησή τους.

 

Η δεύτερη διαβούλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Kavala Urban Center όπου θα παρουσιασθεί η καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης.

 

Μπες στο διάλογο κάνοντας κλικ στο http://hello.crowdapps.net/participation-dimoskavalas/