Ανοιχτό διαγωνισμό για την μετατροπή του ισογείου του παλαιού Δημαρχείου Ελευθερούπολης σε χώρους γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης) προκήρυξε ο Δήμος Παγγαίου.

 

Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 102.000 ευρώ με τον ΦΠΑ του οποίου τα τεύχη δημοπράτησης είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.