Εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Πρίνου συμμετείχαν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού το οποίο υλοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023.

 

Σχετική ανακοίνωση του Γυμνασίου αναφέρει τα εξής:

 

“Εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Πρίνου Θάσου συμμετείχαν σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ KA1 με τίτλο «Δημιουργώντας γέφυρες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη – Creating bridges of intercultural education in Europe», το οποίο υλοποιήθηκε τον Αύγουστο 2022 και τον Μάρτιο 2023 στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. 

 

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου στη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαπολιτισμικού ευρωπαϊκού έργου.

 

Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν ευρύτερη κατανόηση καινοτόμων πρακτικών και ήρθαν σε επαφή με συναδέρφους ευρωπαϊκών σχολείων, ενσωματώνοντας κοινές αξίες εκπαίδευσης και δίνοντας ευρωπαϊκή διάσταση στη διδασκαλία.

 

Επίσης, συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές με εκπαιδευτικούς από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Νορβηγία, τη Λιθουανία και τη Δανία. 

 

Έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της δραστηριότητας διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και βιωσιμότητας όπως και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σχολείου και στη διεύρυνση των σχέσεών του με άλλα σχολεία της Ευρώπης.”