Η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ενόψει του ποδηλατικού γύρου της Θάσου το Σάββατο (29/04), ενημέρωσε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα υπάρξουν στο νησί.

 

Η Αστυνομική διεύθυνση ζητά την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. από τους συμμετέχοντες στον αγώνα καθ’ όλες τις κινήσεις τους από Ποτό μέχρι Σκάλα Ποταμιάς και συγκεκριμένα:

 

α) Στην επαρχιακή οδό Θάσου - Λιμεναρίων (από την εκκίνηση τους στον Ποτό μέχρι τα Λιμενάρια).

 

β) Στην Εθνική οδό Θάσου – Λιμεναρίων.

 

γ) Στην Περιφερειακή Οδό Θάσου (Λιμένα) και

 

δ) Στην Επαρχιακή οδό Θάσου - Λιμεναρίων (στο τμήμα από περιφερειακή οδό Θάσου μέχρι Σκάλα Ποταμιάς).

 

Τη διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος στην Επαρχιακή οδό Θάσου - Λιμεναρίων, στο ρεύμα προς Λιμενάρια και συγκεκριμένα στο τμήμα από Σκάλα Ποταμιάς (κεντρική διασταύρωση) έως Ποτό, κατά την πραγματοποίηση του αγώνα ταχύτητας.

 

  • Οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου εδαφίου θα ισχύσουν τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα ταχύτητας (περίπου 13.00΄) και θα αρθούν μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη.

 

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του αγώνα ταχύτητας στην Επαρχιακή οδό Θάσου - Λιμεναρίων (από Σκάλα Ποταμιάς έως Ποτό), να μην επιτραπεί η είσοδος των ποδηλάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο οποίο θα διεξάγεται κανονικά η κίνηση των οχημάτων, λόγω μη ύπαρξης άλλης παρακαμπτηρίου οδού.

 

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και της υποδείξεις του προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου.

 

  • Οι ανωτέρω απαγορεύσεις – ρυθμίσεις δύναται να αρθούν νωρίτερα από την καθορισμένη κατά περίπτωση ώρα, μετά τη διέλευση του τελευταίου αθλητή και την άρση της υπάρχουσας σήμανσης.

 

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την υλοποίησή της με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την τοποθέτηση της προβλεπόμενης από τον Κ.Ο.Κ. σήμανσης από τον οικείο Δήμο, σε συνεργασία με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο.