Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε όλα τα ανήλικα παιδιά, σταδιακή αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών για συνεπείς οφειλέτες αλλά και νέου τύπου φορο-ελέγχους, δρομολογεί η ΑΑΔΕ.

 

Ο σχεδιασμός για το 2023 προβλέπει ακόμη τη δημιουργία Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας το οποίο θα διασυνδεθεί με το Κτηματολόγιο, την ενημέρωση ανά τρίμηνο των κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις του, την αυτόματη ενημέρωση του Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myPROPERTY μέχρι και τη ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση.

 

Με τη διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών η ΑΑΔΕ στοχεύει στην καλύτερη εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η ΑΑΔΕ εντός του 2023 θα ενεργοποιήσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των φορολογουμένων με ρυθμισμένες οφειλές κάθε φορά που αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις τους, ενώ σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από όσους δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους θα πραγματοποιήσει 80.000 τηλεφωνικές κλήσεις και προσωποποιημένες επικοινωνίες.

 

Τηλεφωνική κλήση από την ΑΑΔΕ θα δεχθούν κυρίως οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι μικροοφειλέτες με χρέη παλαιοτέρων ετών.

 

Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ δρομολογεί 179.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, αποστολή τουλάχιστον 25.000 σημειωμάτων με έξτρα φόρους και πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

 

Έρχεται τον Μάιο το «ΕΛΕΓΧΟΣLive»

 

Παράλληλα ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής νέα ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το «ΕΛΕΓΧΟΣLive» το οποίο από τον επόμενο μήνα θα δίνει τη δυνατότητα στους φοροελεγκτές να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους με tablet, να έχουν πρόσβαση στο οικονομικό προφίλ του επαγγελματία ή της επιχείρησης, να προχωρούν με ταχείς διαδικασίες σε διασταυρώσεις στοιχείων και να εκδίδουν επιτόπου σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 

Πηγή: Makthes.gr