Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να ισχύσουν από το Σάββατο 22 Απριλίου 2023 έως και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. 

 

Ανακοίνωση

 

Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Χρυσούπολης – Πλαταμώνα, στο ύψος της Ζαρκαδιάς –Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο (22-04-2023) έως και την Τετάρτη (26-04-2023), λόγω εφαρμογής προσωρινής εργοστασιακής σήμανσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης από Μερίστη Ζαρκαδιάς έως Δεξαμενή Ποντολιβάδου.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.-    Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999,

 

2.-    Το υπ’ αριθ. 802 από 27-03-2023 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.),

 

3.-    Το υπ’ αριθ. 948 από 10-04-2023 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.),

 

4.-    Την υπ’ αριθ. 4428/23/743627 από 10-04-2023 αναφορά του Α.Τ. Νέστου

 

και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

         1. Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χ/Θ 3,5ΟΟ  της Επαρχιακής Οδού Χρυσούπολης – Πλαταμώνα, στο ύψος της Ζαρκαδιάς –Καβάλας, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, από το Σάββατο (22-04-2023) έως και την Τετάρτη (26-04-2023), κατά τις ώρες 07:00-15:00.

 

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα διακόπτεται η κίνηση των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ η κίνηση αυτών θα διεξάγεται μέσω του ετέρου ρεύματος, καθώς και παρακαμπτήριας οδού που θα κατασκευαστεί με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα πάντα με την υπάρχουσα σήμανση.

 

-Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες, με την κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση.

 

2. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 905-Β΄).

 

3. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

 

4. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ

-Για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

 

2.  κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

3. ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

 -Για ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο του κοινού ως προς τις εν λόγω ρυθμίσεις και την τοποθέτηση της αναγκαίας για τη διεξαγωγή των αγώνων σήμανσης.

 

4. ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.

 

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Καραμανλής

Ταξίαρχος