Στην Καβάλα, 19-20 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Τελική Συνάντηση του Διακρατικού έργου «BSBEEP - Σχέδιο για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Κτήρια στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου».

 

Πάνω από 20 εκπρόσωποι των 10 Εταίρων του έργου θα συζητήσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέσα από την κοινή δραστηριότητα την προηγούμενη τριετία και παράλληλα θα διερευνήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την διατήρηση και την ενίσχυση της συνεργασίας τους.

 

Μέσω της υλοποίησης του έργου BSBEEP, o Δήμος Καβάλας διαθέτει πλέον μια σειρά μελετών για το κτηριακό απόθεμα του, οι οποίες του δίνουν την δυνατότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων και στην αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών μέσων της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καβάλας μπόρεσε να ωφεληθεί ιδιαίτερα καθώς αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης των δραστηριοτήτων που υλοποίησε η Ομάδα του Δ.Π.Θ. με επικεφαλής τον καθηγητή Γιώργο Γκαϊντατζή, που είχε και τον επιστημονικό συντονισμό του έργου.

 

Παράλληλα, ο ηγετικός ρόλος του Δήμου Καβάλας σε ένα ευρύ και ιδιαίτερα ισχυρό Εταιρικό σχήμα που πέτυχε να αναπτύξει και να προωθήσει έτοιμες λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δυνατότητας του να σχεδιάσει και να παρακολουθήσει διεθνείς συνεργασίες.

 

 

Λίγα λόγια για το έργο BSBEEP

 

Το έργο BSBEEP στοχεύει στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών αρχών και φορέων της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας με πεδίο εφαρμογής την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων.

 

Στο έργο συμμετέχουν δέκα εταίροι από έξι χώρες, έξι Δήμοι, τρία Πανεπιστήμια και ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο. Από την Ελλάδα συμμετέχουν ο Δήμος Καβάλας ως επικεφαλής εταίρος και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Δήμος Galati (Ρουμανία), το Πανεπιστήμιο “Dunarea de Jos" (Ρουμανία), το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Αρμενίας (Αρμενία), το R2E2 -Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Αρμενία), ο Δήμος Cahul (Μολδαβία), ο Δήμος Mykοlayiv (Ουκρανία), ο Μητροπολιτικός Δήμος Σαμψούντας (Τουρκία) και ο Δήμος Tekirdağ (Ραιδεστός, Τουρκία).