Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAP, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες, αφού τόσο υψηλόβαθμα στελέχη της κατασκευάστριας κοινοπραξίας σε επίσημες δηλώσεις τους αναφέρονται σε έναρξη των εργασιών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, όσο και οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων για την προμήθεια υλικών κατασκευής του προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. 

 

Πάνω από 130 αλλαγές έγιναν συνολικά, στην αρχική όδευση του αγωγού, γεγονός που μαρτυρά τις διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων της κατασκευάστριας κοινοπραξίας με αρχές, ρυθμιστικούς φορείς, ΜΚΟ και κοινότητες. Μια διαδικασία διαβουλεύσεων μακρά, δύσκολη αλλά κρινόμενη και από το αποτέλεσμα ουσιαστική.

 

Προκειμένου να φτάσουμε στην τελική χάραξη του αγωγού, προηγήθηκε ως ήταν επιβεβλημένο από την ελληνική νομοθεσία, η εκπόνηση από την Κοινοπραξία TAP, της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) ως μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού, σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου.

 

Η ΜΚΠΕ όπως έχει ανακοινωθεί συντάχθηκε σε συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ακολουθώντας αυστηρά τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα τόσο με τις απαιτήσεις επίδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), όσο και με τα πρότυπα επίδοσης του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΔΟΧ).

 

Αντίστοιχα ο TAP έχει αναγνωριστεί ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» αναγνώριση η οποία επισημοποιεί ουσιαστικά την υψηλότατου επιπέδου πολιτική στήριξη που παρέχει η ΕΕ στο έργο και την υλοποίησή του.

 

Άλλωστε εάν λάβουμε υπόψη, ότι στη σύνθεση της Κοινοπραξίας του TAP, συμμετέχουν μερικές από τις κορυφαίες εταιρίες του ενεργειακού κλάδου παγκοσμίως (BP, SOCAR, Statoil, Fluxys, Enagás, Axpo) οι οποίες έχουν στο ενεργητικό τους την κατασκευή εκατοντάδων χιλιομέτρων τέτοιου είδους αγωγών, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας ως προς την τήρηση στο έπακρον τόσο των  εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει δώσει το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του TAP, περιλαμβάνεται η αναλυτική περιγραφή της όδευσης του αγωγού και οι μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής.

 

Επίσης περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και υψηλή επιστημονική τεκμηρίωση, η αναγνώριση, ο καθορισμός και η διαχείριση όλων των κοινωνικών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες. 

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, το μοντέλο των διαβουλεύσεων, οι διαδικασίες και ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων που εφάρμοσε η Κοινοπραξία TAP, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο προκειμένου να είμαστε σήμερα σε θέση να μιλάμε για έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού που αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη τόσο για την περιοχή της Καβάλας όσο και για την ευρύτερη περιοχή από την οποία ο αγωγός θα διέλθει.

 

Αλέξανδρος Πολιτόπουλος