Ζητούνται Καθηγητές/τριες Αγγλικών προκειμένου να ενταχθούν στη Διδακτική Ομάδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Villy Kondylidou, Μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Πιστοποιημένων Σχολείων QLS  για το το Σχολικό Έτος 2023-2024.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

• Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού ή Ξενόγλωσσου Πανεπιστημίου

• Άδεια Διδασκαλίας σε ισχύ

• Εμπειρία στη Διδασκαλία της  Αγγλικής Γλώσσας όλων των Επιπέδων (τουλάχιστον 3 έτη)

•  Γνώστης/τρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Internet

• Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής του μαθήματος και του προγράμματος στις ανάγκες της εκάστοτε τάξης

• Μεταδοτικότητα

• Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες

• Ομαδικό πνεύμα

• Επαγγελματική εμφάνιση και κώδικας συμπεριφοράς

Παροχές & Προοπτικές Εξέλιξης

• Υψηλό πακέτο αποδοχών

• Συνεχής εκπαίδευση και παρακολούθηση   Σεμιναρίων με απόκτηση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

• Καθηγητής- Μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου των Σχολείων QLS.

• Συμμετοχή στις Δράσεις του Διδακτηρίου με δυνατότητα εξέλιξης και απόκτησης Πιστοποίησης μέσα από τις Αποκλειστικές Συνεργασίες του Διδακτηρίου μας με  Εκπαιδευτικούς Φορείς Επιμόρφωσης και Φορείς Εξετάσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν όραμα και υψηλούς στόχους, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail:

[email protected] και

στο  e-mail: [email protected]