Ο Δήμος Καβάλας με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως με κοινή απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καβάλας» με το ποσό των 2.000.000,00€. Έργα θα γίνουν στο Νέο Ζυγός αλλά και στην οδό Κουντουριώτου στην Καβάλα.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

 

“Η πράξη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καβάλας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας. 

 

Με την υπ. αρ. πρωτ. 22145/15-3-2023 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καβάλας» με το ποσό των 2.000.000,00€. 

 

Η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις σε 4 σημεία του Δήμου Καβάλας:

 

  • Κατασκευή κόμβου επί της επαρχιακής οδού Αμυγδαλεώνος - Σταυρούπολης στο ύψος του οικισμού του Ν. Ζυγού. Προβλέπεται η κατασκευή κόμβου διαχείρισης της κυκλοφορίας σε μορφή Τ, τριών σκελών χωρίς καθοδήγηση κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αμυγδαλεώνος – Σταυρούπολης στο ύψος του οικισμού του Ν. Ζυγού. Παράλληλα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα διαχείρισης των ομβρίων και δημιουργείται χώρος στάσης λεωφορείου, χώρος ασφαλούς στάσης εκτός 

 

  • Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας εντός του οικισμού του Ζυγού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στην οδό που διασχίζει το κέντρο του οικισμού του Ζυγού, σε μήκος 1.392μ. Προβλέπεται, κατάργηση της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, μείωση του πλάτους του καταστρώματος ανά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού, επέκταση των πεζοδρομίων και δημιουργία εσοχών προκειμένου η στάθμευση να γίνεται με ορισμένο ασφαλή τρόπο, δημιουργία των απαιτούμενων διαβάσεων, εγκατάσταση οδηγού τυφλών και διαβάσεων για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, εγκατάσταση συστήματος απορροής των ομβρίων υδάτων.

 

  • Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην συμβολή της οδού Κουντουριώτου με την οδό Ομονοίας. Επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο βόρειο τμήμα της οδού Κουντουριώτου καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας των χρηστών της περιοχής παρέμβασης. Θα δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος μίας λωρίδας, με ακτίνα 10,00 μέτρων και θα διαμορφωθούν οι απαιτούμενες νησίδες. Θα επανασχεδιαστούν τα πεζοδρόμια στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, θα τοποθετηθούν οδηγοί όδευσης τυφλών, θα δημιουργηθούν οι απαιτούμενες διαβάσεις πεζών διάσχισης του κυκλικού κόμβου και θα βελτιωθεί ο οδοφωτισμός.

 

  • Επανασχεδιασμός και εισαγωγή νησίδας στην συμβολή της οδού Κουντουριώτου με την οδό Ερυθρού Σταυρού Αναδιαμορφώνεται η συμβολή της οδού Κουντουριώτου με την παραλιακή οδό Ερυθρού Σταυρού. Δημιουργείται τριγωνική νησίδα και επεκτείνονται οι υφιστάμενες. Με αυτόν τον τρόπο αφενός αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση αφετέρου συγκεκριμενοποιούνται οι κινήσεις των οχημάτων, μεγιστοποιείται η κυκλοφοριακή ικανότητα και κατά συνέπεια βελτιώνεται η οδική ασφάλεια.

 

Οφέλη

 

Η οδική ασφάλεια είναι ένα τομέας του ευρύτερου επιστημονικού αντικειμένου της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των πόλεων και γενικότερα των υποδομών, του οποίου η βελτίωση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. 

 

Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν από τις παρεμβάσεις είναι:

 

  • Βελτίωση της ασφάλειας της εγκάρσιας διέλευσης της οδού από τους πεζούς με τη χρήση διαβάσεων σε κατάλληλα σημεία. Η ύπαρξη διαβάσεων λειτουργεί και ως μέτρο μείωσης των ταχυτήτων λόγω της διακοπής της κυκλοφοριακής ροής προκειμένου να συμβεί η διέλευση των πεζών.

 

  • Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

 

  • Η μείωση των ατυχημάτων και των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων.

 

  • Η μείωση των σημείων εμπλοκής της κυκλοφορίας.

 

  • Μείωση της ταχύτητας διέλευσης.

 

  • Βελτίωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.”