Η νοσηλευτική υπηρεσία και το γραφείο εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας και τους διασώστες της, διοργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στις βασικές πρώτες βοήθειες και στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 

 

Σχετική ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης η Νοσηλευτική Υπηρεσία και το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας και τους Διασώστες της διοργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στις βασικές Α΄ Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 

 

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί δωρεάν 70 συμμετέχοντες, ενώ θα λάβουν και τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Η συμμετοχή είναι μεγάλη, γεγονός που επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης δράσης και την ανάγκη διοργάνωσης ανάλογων δράσεων. 

 

Το Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ προβλέπεται να παρακολουθήσουν πάνω από 300 εργαζόμενοι του Γ.Ν. Καβάλας από όλες τις ειδικότητες.”