Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε προγράμματα κατάρτισης ανακοίνωσε ο Δήμος Καβάλας.

 

Ανακοίνωση: 

 

Ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού - Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 23:59:59