Η  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει ότι με την 4933/118252/30-10-2015(ΑΔΑ:7Λ8Σ4653ΠΓ-ΜΟ5) Υπουργική Απόφαση κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, από  τις κατά τόπου Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

 

  Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατανέμονται ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΑΣΗ(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Π.Ε ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

5

Π.Ε ΈΒΡΟΥ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

5

Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

15

Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

4

Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

74

Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

32

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                 135                                                                

 

Διαβάστε σχετικά με το θέμα αυτό ΕΔΩ