Συνεδρίασε σήμερα 4/11/2015, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2015-2016».

 

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και πρόεδρος του ΣΟΠΠ Θόδωρος Μαρκόπουλος και παρέστησαν τα μέλη του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας, όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου που προσκλήθηκαν, καθώς επίσης και οι διευθυντές Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Χρήστος Μαμαρίκας και της Περιφέρειας ΑΜΘ Κώστας Χουβαρδάς.

 

Σχετικά με το θέμα των πλημμυρών-χιονοπτώσεων και παγετού αναφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα καθώς και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο καθένας για να είναι έτοιμος κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο 2015-2016, για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξ αιτίας εκδήλωσης φαινομένων του θέματος.

 

Μεταξύ των προβλημάτων που ανέκυψαν ήταν η έλλειψη προσωπικού, χρημάτων και μέσων των φορέων που δυσκολεύουν το έργο τους.

 

Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.