γράφει ο

Γιώργος Καρανίκας

 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπάρχει Σχολή Τμήμα Τουριστικών Σπουδών που λειτουργεί όπως λέει η επίσημη ιστοσελίδα του, ως καταλύτης για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης.

 

Αποστολή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών είναι:

 

Η ανάπτυξη στελεχών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους του τουρισμού, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

Η προώθηση της αριστείας στην τουριστική εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων τουρισμού υψηλού επιπέδου με Αξίες και με ολοκληρωμένη γνώση επί θεμάτων Τουρισμού.

 

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προ-ορισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του σύγχρονου διαρκώς μεταβαλλόμενου τουριστικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.

 

Η διάπλαση μελλοντικών ηγετών στον Τουρισμό, με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διοικούν αποτελεσματικά τις τουριστικές επιχειρήσεις-οργανισμούς και να καταστούν ικανοί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς τουριστικής κοινότητας.

 

Η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης στον τουρισμό, μέσω ευέλικτων, στοχευμένων και σύγχρονων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως είτε μικτής μάθησης).

 

Η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

 

Η ανάπτυξη μιας μοναδικής κουλτούρας συλλογικότητας με την προαγωγή των αξιών της Αειφορίας, της Προσβασιμότητας σε όλους, της Ένταξης.

 

Η σύνδεση του Τμήματος και της φοιτητικής κοινότητας με την τουριστική αγορά εργασίας.

 

Και ερχόμαστε στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην Βόρειο Ελλάδα όπως κάθε φορά που ανοίγει ο Τουρισμός έχουμε ένα μεγάλο άγχος στις μονάδες αν θα βρουν ή όχι στελέχη για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους.

 

Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη και στα νησιά μας και στην γειτονική Βουλγαρία που έχει ακριβώς τις ίδιες ανησυχίες μια και εκεί σιγά – σιγά ανεβαίνει το τουριστικό ρεύμα.

 

Οπότε ακούγοντας τα λόγια του προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου Πάρη Παρασχούδη, ότι «πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε να αντιμετωπίσουμε πέραν της πανδημίας και πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού και μάλιστα εξειδικευμένου προσωπικού.

 

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι: «βλέπουμε ότι δεν βρίσκεται λύση, αντίθετα ίσως και να έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος.

 

Δεν είναι μόνο για απλές θέσεις αλλά και για στελέχη όπως ο υπεύθυνος κρατήσεων, ο υπεύθυνος του εστιατορίου και οι κουζίνες.

 

Μιλάμε για πόστα καλά αμειβόμενα και δεν ισχύει ότι η έλλειψη υπάρχει λόγω του ότι οι θέσεις δεν δίνουν καλά λεφτά.

 

Φαίνεται ότι αυτοί που άφησαν τη δουλειά στα τουριστικά επαγγέλματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν έχουν διάθεση να επιστρέψουν στον τουρισμό και μάλιστα σε εποχιακές υπηρεσίες όπως είναι στη Θάσο και την Καβάλα».

 

Συνέχισε λέγοντας ότι «έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να παρουσιάσουμε τις θέσεις εργασίας προς τους υποψήφιους εργαζόμενους, όμως βλέπουμε ότι οι προσπάθειες που κάνουμε στη διάρκεια του χειμώνα δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Εδώ και πολύ καιρό κάναμε σαν Ένωση Ξενοδόχων από Καβάλα και Θάσο μια πρόβλεψη κι έχουμε ζητήσει κι από την Περιφέρεια ΑΜΘ και το Υπουργείο να μπορούν να προσλαμβάνονται στις επιχειρήσεις μας πολίτες τρίτων χωρών.

 

Είναι μια διαδικασία που πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ευοδώσει. Δυστυχώς χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό και δεν θα λύσουν τα προβλήματά μας οι προσλήψεις ανθρώπων χωρίς γνώση του αντικειμένου.

 

Είτε ξεπεραστεί το 2019 σε αριθμό επισκεπτών, είτε όχι, είναι μεγάλος ο όγκος τουριστών στην Ελλάδα και χωρίς προσωπικό δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο».

 

Με άλλα λόγια η αγορά το ζητά και μπορεί το τοπικό πανεπιστήμιο να το ζητήσει αν και δεν υπάρχουν τέτοια ξενοδοχεία που να μπορούν να απορροφήσουν σε πρακτική και εργαστήρια τους σπουδαστές αν προκύψουν.

 

Ας κάνουμε μια αρχή και μπορεί να μας κάτσει, μια και τα τοπικά ΙΕΚ παρουσιάζουν πληρότητα στους κλάδους σπουδών που έχουν σχέση με τον τουρισμό…