Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και μέχρι τα τέλη του μήνα θα εκτελεστούν τμηματικά εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Ερυθρού Σταυρού από το ύψος του πάρκινγκ Ροδόπης έως το ύψος του πάρκινγκ του Διοικητηρίου και εντός αυτού.

 

Οι εργασίες θα γίνονται ανά λωρίδα κατεύθυνσης ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή αναστάτωση στην κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

 

Εφιστάται η προσοχή των οδηγών καθότι κατά τη διάρκεια των εργασιών τα μηχανήματα ασφαλτόστρωσης θα παραμένουν επί της οδού ολόκληρο το 24ωρο και δεν θα απομακρύνονται, ενώ θα υπάρχει περιμετρικά αυτών ειδική φωτεινή σήμανση.

 

Ο Δήμος Καβάλας ζητάει την κατανόηση των πεζών και των διερχόμενων οδηγών των αυτοκινήτων.