Στο γράφημα απεικονίζεται η πορεία της μέσης θερμοκρασίας στην πόλη της Καβάλας το διάστημα 2016-2022 (17 έτη). 

 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 16,4 °C ενώ η περσινή μέση θερμοκρασία ήταν στους 16,5 °C. 

 

Στην γραμμή τάσης απεικονίζεται η αυξητική τάση στην θερμοκρασία που υπάρχει κατά την διάρκεια των ετών αυτών με τάση αύξησης να διαμορφώνεται στους 0,05 °C ανά έτος ( 0,5  °C ανά δεκαετία).

 

Ενώ κάποιες φορές μπορεί σε τοπικό επίπεδο η επίδραση της κλιματικής αλλαγής να μην είναι εύκολα ορατή, στην κλιματολογία της πόλης μας ( και της περιοχής μας γενικότερα) υπάρχει σαφής τάση αύξησης της μέσης θερμοκρασίας και μείωσης των ημερών βροχής  (όχι αναγκαστικά της ετήσιας ποσότητας βροχής). 

 

Τα παραπάνω είναι απολύτως συμβατά με την τρέχουσα επιστημονική έρευνα που αναφέρει ότι η λεκάνη της Μεσογείου θα είναι η περιοχή της Ευρώπης όπου θα υπάρξει η σημαντικότερη επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

 

Για κάθε νεότερο αλλά και για να δείτε το κλιματικό αρχείο όλων των σταθμών του δικτύου μας επισκεφτείτε το meteokav.

 

πηγή: meteokav.gr