Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στα πλαίσια της δράσης "BEHEALTH – Στοχευμένες δράσεις για την βελτίωση της υγείας στην διασυνοριακή περιοχή" ως μέρος του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013, προμηθεύτηκε και θα ξεκινήσει την λειτουργία ενός Πιλοτικού Συστήματος Τηλεϊατρικής.

 

Βασικός εξοπλισμός του συστήματος:

 

  • Συναρμολογούμενο σύστημα παρακολούθησης ασθενών, απινίδωσης και τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο,
  • Φορητό, εργονομικό, με εύκολη απόκτηση, αποθήκευση και διαβίβαση των ζωτικής σημασίας παραμέτρων των ασθενών (ΗΚΓ, κορεσμός Ο2 και περιφερική μέτρηση παλμών, πίεση αίματος, μέτρηση CO2, μέτρηση θερμοκρασίας).

 

Το σύστημα αποτελείται από 5 συσκευές οι οποίες θα εγκατασταθούν

 

  • Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
  • Στο Νοσοκομείο Πέτριτς της Βουλγαρίας
  • Στο Κέντρο Υγείας Πρίνου
  • Σε Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Πρίνου και
  • Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα)

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής  για να προσφέρει σε ασθενείς κλινική βοήθεια από απόσταση.

 

Η εφαρμογή του συστήματος έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή  μας διότι θα συμβάλει στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, εκεί όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών για την διάγνωση ,θεραπεία, πρόληψη των ασθενειών και για τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, καθώς επίσης και για την έρευνα και αξιολόγηση αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και την γύρω περιοχή.