Αγαπητοί φίλοι του παραρτήματος Ν. Καβάλας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε την έναρξη της σχολής την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 6:00μμ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας (πάνω από το κατάστημα Public).

 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό στην οποία ο επικεφαλής της Διεύθυνσης εκπαίδευσης κ. Ζαφείρης Τρόμπακας θα παρουσιάσει την ιστορία της διάσωσης. Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά σε ειδικές επιχειρήσεις (Σεισμός Αιγίου, σεισμός Αθήνας, αεροπορικά ατυχήματα κτλ) όπως επίσης θα παρουσιαστεί πλούσιο ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό.

 

Ο νέος Εθελοντής και υποψήφιος διασώστης, μέσα από τα μαθήματα της σχολής βασικών γνώσεων αποκτά τη δυνατότητα να συνεισφέρει σωστά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλους τους τομείς δράσης της Ε.Ο.Δ. και συγκεκριμένα:

- Βασικές Γνώσεις Ορεινής Διάσωσης
- Αντιμετώπισης Μαζικών Καταστροφών
- Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνιών
- Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
- Βασικές Γνώσεις Μετεωρολογίας
- Βασικές Γνώσεις Υγρού Στοιχείου

 

Μετά τιμής

 

Το Δ/Σ του παραρτήματος Ν. Καβάλας της

Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης