Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Ποτού - Λιμεναρίων μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη Λαϊκή Συσπείρωση να ζητά από το Δήμο Θάσου, να αξιοποιήσει τον υδάτινο όγκο που θα προκύπτει από τον καθαρισμό.

 

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης:

 

Φαίνεται πως μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Ποτού – Λιμεναρίων.

 

Ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μεριμνήσει η δημοτική αρχή στο άμεσο μέλλον είναι η αξιοποίηση του υδάτινου όγκου, που θα προκύπτει από τον τριτογενή καθαρισμό και θα εναποτίθεται στον παρακείμενο χείμαρρο, μέσα από ένα σύστημα σωληνώσεων με τη μορφή ψαροκόκαλου.

 

Ζητάμε από τη δημοτική αρχή

 

- Να εξασφαλίσει διαδικασία πιστοποιημένων, αξιόπιστων

μετρήσεων στον παραγόμενο υδάτινο όγκο.

 

- Να εξετάσει εγκαίρως τις δυνατότητες διοχέτευσης σε κατάλληλες δευτερεύουσες χρήσεις του νερού που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές.