Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης με την ονομασία ARTEMIS, η οποία έγινε στην Ελλάδα και αφορά στη διερεύνηση του κόστους της χρήσης θυλακιοτροπίνης άλφα ανά γέννηση ζωντανού νεογνού ανακοινώθηκαν από τη φαρμακευτική εταιρεία MERCK. 

 

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν και στο επιστημονικό περιοδικό Current Medical Research and Opinion.

 

Πρόκειται για μια προοπτική, μη παρεμβατική κλινική και φαρμακοοικονομική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 350 γυναίκες και μελετήθηκαν συνολικά 430 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης με χρήση θυλακιοτροπίνης άλφα, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική σε 6 κέντρα εξωσωματικής της Ελληνικής Επικράτειας (4 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη).

 

Τα κλινικά αποτελέσματα συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογραφία αναδεικνύοντας το γεγονός ότι 1 στα 4 ζευγάρια που κάνουν εξωσωματική με ανασυνδυασμένη FSH αναμένεται να επιτύχουν τη γέννηση ζωντανού νεογνού. 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών ήταν 35.5 έτη και η μέση δόση ανασυνδυασμένης FSH που χρησιμοποιήθηκε ήταν 2243 IU ανά κύκλο. Ο μέσος αριθμός των ωαρίων που ελήφθησαν ήταν 10, αριθμός παρόμοιος με αυτόν που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ η συνολική δόση ανασυνδυασμένης FSH που χρησιμοποιήθηκε ήταν χαμηλότερη σε σχέση με παλαιότερα έτη. Το γεγονός αυτό βελτιώνει τη σχέση οφέλους/κόστους της ανασυνδυασμένης FSH. 

 

Μόνο 2 από τις 430 γυναίκες (0.57%) παρουσίασαν ήπιο σύνδρομο ωοθηκικής υπερδιέγερσης για το οποίο δεν απαιτήθηκε κάποια θεραπευτική παρέμβαση ή νοσηλεία.

 

Σχετικά με τα φαρμακοοικονομικά δεδομένα, το μέσο κόστος της εξωσωματικής ανά κύκλο με τη χρήση ανασυνδυασμένης FSH ήταν 3.728 ευρώ (95% CI: 3.679-3.780), ενώ το μέσο κόστος ανά γέννηση ζωντανού νεογνού ήταν 14.872 ευρώ (95% CI: 12.441-17.951). 

 

Το αντίστοιχο κόστος ανά γέννηση ζωντανού νεογνού στις ΗΠΑ είναι 37.614 ευρώ, στη Μ. Βρετανία 36.912 ευρώ, στις Σκανδιναβικές χώρες 22.391 και στην Ιαπωνία 22.249 ευρώ. Στη μελέτη αυτή υπολογίστηκε και το μέσο κόστος ανά ληφθέν ωάριο το οποίο ανέρχεται σε 533.03 ευρώ.

 

Όσον αφορά στη συμμετοχή όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση (όχι μόνο της γοναδοτροπίνης), αντιστοιχεί στο 24% του συνολικού κόστους, το κόστος των εξετάσεων και των νοσηλειών στο 4%, ενώ το κόστος των υπολοίπων διαδικασιών στο 72%.

 

Με αφορμή την ανακοίνωση της μελέτης, ο Δημήτρης Σακελλαρίου, Medical Manager Fertility/ CM&E Merck Greece στην Ελλάδα και την Κύπρο, εξήγησε ότι τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη θετική σχέση κόστους αποτελεσματικότητας της χρήσης θυλακιοτροπίνης άλφα στην εξωσωματική γονιμοποίηση,  βοηθώντας τα ζευγάρια να αποκτήσουν μωρά και να δημιουργήσουν την οικογένεια τους.

 

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Merck στη διαρκή διερεύνηση και ανάπτυξη θεραπειών που θα συμβάλλουν στη δημιουργία, τη βελτίωση και την επιμήκυνση της ζωής των ανθρώπων.

 

πηγή: naftemporiki.gr