Συνεχίζονται τα έργα του φυσικού αερίου στην περιοχή της Άσπρης Άμμου. Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 5:00 το απόγευμα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης λόγω εργασιών τοποθέτησης χαλύβδινου αγωγού εντός σκάμματος με χρήση γερανού.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα μέσω του ρεύματος κυκλοφορίας προς Ξάνθη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

 

Με ευθύνη εργολάβου που υλοποιεί το έργο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».