Στην επιστολή-καταγγελία του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας σχετικά με το αρδευτικό δίκτυο στο Νέστο (δείτε σχετικά ΕΔΩ) απάντησε, καθώς φαίνεται, ο αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος, με ένα έγγραφο που ωστόσο δεν κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

 

Σηκώνοντας το γάντι, η διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας απαντά στην απορία του αντιπεριφερειάρχη «γιατί δεν εκφράστηκαν νωρίτερα προβληματισμοί» θυμίζοντας στον κ. Μαρκόπουλο ότι την επίμαχη περίοδο ήταν εκείνος ο επικεφαλής του ΓΕΩΤΕΕ.

 

Η ανταπάντηση του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ Ζαφείρη Μυστακίδη στην απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Θόδωρου Μαρκόπουλου, είναι η εξής:

 

Κύριε ΑντιΠεριφερειάρχη,

Παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη κατασκευής του συμπληρωματικού αρδευτικού δικτύου στη δυτική Πεδιάδα Νέστου της Π.Ε. Καβάλας και τον τρόπο κατασκευής του, που παραπέμπει στο μακρινό παρελθόν και βεβαιότατα δεν αρμόζει σε μία ανεπτυγμένη χώρα του Δυτικού κόσμου, σας αποστείλαμε (μεταξύ άλλων αποδεκτών) ένα κείμενο προβληματισμών, χωρίς να προβούμε αρχικά σε ανακοινώσεις δελτία τύπου, κ.ά. με την κατάλληλη και συγχρόνως αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση που εσείς ατυχώς την ονομάζετε «σωρεία αοριστολογιών»!

 

Σαφέστατα μέσα από αυτό το κείμενο τονίσαμε ότι η κατασκευή του συμπληρωματικού αρδευτικού δικτύου στη δυτική Πεδιάδα Νέστου της Π.Ε. Καβάλας είναι πρωτίστης σημασίας για τους αγρότες της περιοχής και για την Π.Ε. Καβάλας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Η εν λόγω επιστολή μας δεν αποσκοπούσε στον καταλογισμό ευθυνών επ΄ουδενί και δεν ήταν αυτός ο σκοπός της, οπότε κακώς αναφέρεστε εκτενώς σε μια σειρά λόγων για τους οποίους πρέπει να γίνει το έργο και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του, με απολογητικό ύφος.

 

Στην απαντητική σας επιστολή δεν μπαίνετε στην ουσία του προβλήματος και για λόγους εντυπωσιασμού απορείτε γιατί μετά από δέκα χρόνια από την κοινοποίηση προς γνωμοδότηση από τους αρμόδιους φορείς της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την κατασκευή του έργου δεν εκφράστηκαν αυτοί οι προβληματισμοί.

 

Στην χρονική περίοδο που αναφέρεστε, να σας θυμίσουμε καλοπροαίρετα, ότι διατελέσατε Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας (2000-2008) και αργότερα Πρόεδρος του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ (2008-2011) και τη σημερινή σας απορία εσείς και μόνο εσείς μπορείτε και πρέπει να την λύσετε. 

 

Σε κανένα σημείο του εγγράφου μας δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς νερού στη δυτική Πεδιάδα Νέστου, η θέση μας ήταν και είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία, απλά διαφωνούμε με τον σημερινό τρόπο κατασκευής του συγκεκριμένου έργου προτείνοντας την υπογειοποίηση του, όπως εξάλλου είναι και η στρατηγική της Περιφέρειας ΑΜΘ, τόσο στο ανατολικό τμήμα του Νέστου, όσο και στο δυτικό, όπου ρητά προβλέπεται η υπογειοποίηση του υπάρχοντος δικτύου με πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες και το περιβάλλον της περιοχής, καθώς η επιφανειακή μεταφορά νερού μεταφέρει το κόστος λειτουργίας του δικτύου στους αγρότες. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία της άποψής μας εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα.

 

Άλλωστε, από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου (Υ.Α.105932/3-7-2008 παρ. Ζ.2.), προκύπτει ότι η χορηγηθείσα έγκριση «δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου, διαπιστωθεί ότι η παρεχόμενη απ΄ αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι επαρκής. Επίσης η Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του έργου, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Εξάλλου ενόψει του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου, η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών».

 

Επειδή λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του έργου, και προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην υλοποίηση του, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές στο έργο προς την αποδοτικότερη λειτουργία του και την συμμόρφωση του στην κείμενη νομοθεσία.

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι στο υπό διαβούλευση Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στον πίνακα προτεινόμενων έργων, ως κωδικός παρέμβασης 4.1.2. προτείνεται η αντικατάσταση των ανοικτών αρδευτικών δικτύων της πεδιάδας της Χρυσούπολης με κλειστά δίκτυα με ενδεικτικό κόστος 50 εκ. ευρώ. Δηλαδή θα κατασκευαστεί τώρα ένα επιφανειακό ανοικτό δίκτυο άρδευσης και στα επόμενα 5 χρόνια, όπως προβλέπεται στο χωροταξικό, θα το κάνουμε υπόγειο κλειστό δίκτυο, όπως σωστά προβλέπεται στο χωροταξικό και επιτάσσει η τεχνολογία, και το συμφέρον των αγροτών και η προστασία του Περιβάλλοντος;

 

Με λύπη μας βλέπουμε ολοένα και περισσότερο την απομάκρυνση με γρήγορα και σταθερά βήματα απ’ αυτά που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα έφερναν και τις λύσεις.

 

Το Παράρτημα μας δεν είναι αντίθετο σε τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα, αλλά πιστεύει ότι με την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων μπορεί να προκύψει μεγαλύτερο όφελος στους αγρότες και ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο παραμένουμε στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για να συζητήσουμε το θέμα. Οποιαδήποτε παρερμηνεία των θέσεων μας είναι εκ του πονηρού.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης