Παρατείνονται τα κυκλοφοριακά μέτρα στο ύψος της οδού Εγνατία όπου πραγματοποιούνται τα έργα κατασκευής μετωπικού σταθμού διοδίων μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, εκάστης κατεύθυνσης, η οποία θα έχει πλάτος 3,75 μέτρα, παραπλέυρως της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών.

 

Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.