Με απόφαση της δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα ορίστηκαν σήμερα οι δυο νέοι αντιδήμαρχοι:

 

1. Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων

2. Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αναστάσιος Τσουρουκίδης αναλαμβάνει καθήκοντα αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ηλίας Καλανταρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα αντιδημάρχου Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Ορίζεται εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος (αμισθί) ο κ. Δημοσθένης Τουλκίδης για θέματα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών.